Retour

1. In het geval van retourneren van geleverde producten dient dit binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden.

2. Indien u het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt u geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

3. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring en/of niet-betaling van de geleverde producten.

4. U zult tegen ons geen aanspraak kunnen doen gelden nadat u het geleverde in gebruik heeft genomen, dan wel heeft doorgeleverd.

5. De volgende producten kunt u niet retourneren:

  • Producten die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van u;
  • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Producten die speciaal voor u gemaakt of besteld zijn;
  • Producten waarvan verpakking duidelijk beschadigd is of niet meer in de originele verpakking aanwezig zijn.

6. Terugzending van de producten moet in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) met het originele of soortgelijk verpakkingsmateriaal en in de staat waarin u deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening.

7. U zult tijdens uw bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. U zult de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Adres: St Jorislaan 136 5611PP Eindhoven

Mocht u vragen hebben info@ledzakelijk.com of tel 0881117777

Garantie

Indien een door u gekocht product defect raakt binnen de hiervoor geldende garantietermijn, kunt u uw defect melden via door te mailen naar info@ledzakelijk.com. Wij zullen u naar aanleiding van die melding verder helpen en de vervolgstappen uitleggen. U hoeft de producten pas te retourneren als u hiervoor van ons de instructie voor krijgt. 

In geval van garantie worden eventuele retourkosten vergoed en ontvangt u eenzelfde product of gelijkwaardig nieuw product. Als problemen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist/onzorgvuldig gebruik en/of installatie of wanneer het probleem door van buiten komende oorzaken is ontstaan, is de garantie niet meer van toepassing. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.